logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Legendarny Wrocław

Cel zajęć:
- wdrażanie ucznia do pogłębiania wiedzy o historii Wrocławia,
- uczeń poznaje ważniejsze legendy wrocławskie.

Zakładane kompetencje uczniów:
- uczeń zna pojęcia: legenda, podanie, herb,
- uczeń potrafi wskazać na planie miasta miejsca poznanych opowieści (legend), 
- potrafi zaprezentować wyniki własnej pracy.

Formy zajęć: 
Słowna – słuchanie i czytanie tekstów, pogadanka, rozmowa z uczniami, objaśnienia, wypowiedzi uczniów.
Wzrokowa – pokaz zdjęć, fotografii, schematyczny plan miasta.
Aktywizująca – zadania do wykonania przez uczniów.

Adresat zajęć: uczniowie klas IV szkoły podstawowej
Czas trwania: 60 minut

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu