Logo biblioteki w Jeleniej Górze

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Historia

KALENDARIUM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W JELENIEJ GÓRZE

1952 – Z końcem stycznia powstaje Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Pierwsza siedziba nowo powstałej Biblioteki – ulica Wojska Polskiego 65. Zbiory liczą 1600 wol.

1958 – Księgozbiór powiększa się dwukrotnie, liczy: 3274 tomy, 33 tytuły czasopism. Z biblioteki korzysta 269 czytelników.

Od 1952 do 1971 – Biblioteka przeprowadza się dziewięć razy. W latach 60-tych powstają katalogi: alfabetyczny i rzeczowy w Wypożyczalni.

1964 – Utworzenie czytelni na 24 miejsca.

Do 1965 r. obsada Biblioteki jest jednoosobowa.

W latach 70 powstają katalogi czytelniane: czasopism, księgozbioru podręcznego i serii wydawniczych.

W latach 1972 – 75 opracowano kartotekę zagadnieniową w Czytelni.

1975 – Z dniem 6 października zostaje powołana przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. PBW obejmuje biblioteki rejonowe: w Bolesławcu, Kamiennej Górze, Lubaniu Śląskim, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu.

1975 – Biblioteka zostaje ulokowana w budynku Studium Nauczycielskiego (dziś DODN) przy ulicy 1 Maja 43.

1980 – Biblioteka przejmuje z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze 30484 woluminów i 749 oprawionych roczników czasopism.

1984 – W bibliotece pracuje 10 pracowników zatrudnionych w Wydziałach: Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Udostępniania Zbiorów, Opieki nad Bibliotekami Filialnymi oraz Organizacyjno-Administracyjnym.

1987 – W maju utworzono Bibliotekę Składową w Łomnicy, jako 6 filię PBW.

1994 – Wprowadzono opłaty przy zapisie czytelnika, przeznaczone na zakup książek.

1994 - We wrześniu wchodzi w życie pierwszy statut PBW.

1997 – Kończy działalność Biblioteka Składowa w Łomnicy.

1998 – Rozpoczęła się komputeryzacja biblioteki - zakupiono 2 komputery, 2 drukarki oraz pierwszy program biblioteczny SOWA.

1999 – PBW z filiami podlega merytorycznie i finansowo pod Wrocław i zmienia nazwę na Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.

2002 – W kwietniu powstaje Wydział Informacyjno-Bibliograficzny.

2002 – Od września rozpoczęto opracowanie zbiorów w programie bibliotecznym Aleph, tworząc (wspólnie z 27 bibliotekami pedagogicznymi Dolnego Śląska) Katalog Centralny.

2003 - 31 grudnia 2002 r. zostały zamknięte tradycyjne katalogi kartkowe. Informacja o zbiorach zakupionych po 1 stycznia 2003 r. jest dostępna wyłącznie w katalogach on-line Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej.

2003 – We wrześniu powstaje Informatorium.

2004 – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze zmienia nazwę na DBP Filia w Jeleniej Górze.

2005 – W maju biblioteka wychodzi ze struktur Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu i zmienia nazwę na Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. Biblioteka Pedagogiczna w Legnicy Filia w Jeleniej Górze.

2010 – Od września biblioteka ponownie staje się filią Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.

2011 - W czerwcu została uruchomiona wypożyczalnia elektroniczna.

2012 – Uruchomiono Centrum Druku, które daje możliwość samodzielnego wykonania kolorowych i monochromatycznych wydruków, skanów oraz kopii dokumentów.

2016 – W lutym użytkownicy otrzymali dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6
© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu