logo Dolnosląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

Misją Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu kształcących się i dokształcających nauczycieli oraz doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej.
Dbając o aktualizację zasobów Biblioteki promujemy nowe kierunki i obszary działalności edukacyjnej naszego kraju, innych krajów, a także regionu i środowiska lokalnego.

Poprzez propagowanie bogatych zbiorów Biblioteki oraz działalność dydaktyczną na rzecz nauczycieli chcemy współuczestniczyć w realizowaniu idei kształcenia ustawicznego w środowisku oświatowym.

Pragniemy podtrzymać dobry wizerunek i prestiż Biblioteki poprzez ciągłą promocję w środowisku zewnętrznym oraz aktywną współpracę w ogólnokrajowej sieci bibliotek pedagogicznych.
Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług bibliotecznych, realizowanych przez kompetentny i życzliwy użytkownikom personel.