Logo biblioteki w Jeleniej Górze

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • istnieją nieuporządkowane listy
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • część artykułów zawiera błędy w warstwie tekstowej (brak informacji o rodzaju otwieranych lub pobieranych dokumentów)
 • niektóre funkcjonalności posiadaja drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemozliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Pilińska.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 370 28 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Adres: ul. Stanisława Worcella 25-27
50-448 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 377 28 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze  mieszcząca się na parterze budynku DODN przy ulicy 1 Maja 43 jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Schody prowadzące do budynku posiadają podjazd dla wózków inwalidzkich.
W holu na wprost wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna.
W budynku nie ma windy.
Dostępne toalety znajdują się na I piętrze i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Publicznie dostępne miejsca parkingowe znajdują się na parkingu przy ul. Kamienne Schodki, na którym są wyznaczone miejsca  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Do siedziby DBP we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W siedzibie DBP we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Udogodnienia

 • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu