Logo biblioteki w Jeleniej Górze

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

O bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Jeleniej Górze służy środowisku oświatowemu i naukowemu od 1952 r. Głównym zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych kadry pedagogicznej, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz całego środowiska związanego z oświatą i wychowaniem. Podstawą usług Biblioteki jest Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej budowany przez sieć dolnośląskich bibliotek pedagogicznych. Świadczymy usługi na miejscu oraz online.

Udostępnianie zbiorów: 

 - odbywa się za pośrednictwem nowocześnie zorganizowanej wypożyczalni elektronicznej

 - Czytelnicy mają możliwość zdalnego wyszukiwania i zamawiania zbiorów, a także kontroli konta czytelniczego

Usługi informacyjne:

 - prowadzone są w oparciu o katalogi i bazy online DSIE oraz zasoby Internetu

 - służymy nformacją naukową z pedagogiki i psychologii, pomocną nauczycielom w ich pracy naukowej i badawczej

Usługi edukacyjne - prowadzimy:

- szkolenia dla nuczycieli oraz szkolenia dla Rad Pedagogicznych

- zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków oraz uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i informacyjnej

- przygotowanie informacyjne użytkowników Biblioteki, w szczególności do korzystania z bibliotecznego programu komputerowego Aleph

---------------------------------------------------------------------------

Biblioteka działa w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. [PDF]

Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. [PDF]

Rozporządzenie MEN w prawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych z dnia 28 lutego 2013 r. [PDF]

Statut Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu [PDF]


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu