Logo biblioteki w Jeleniej Górze

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Korzystanie z biblioteki

 • Czerwona pinezkaZasady udostępniania zbiorów w okresie pandemii [PDF]
 • Prawo do wypożyczania mają wszyscy zainteresowani.
 • Zapisu do Biblioteki dokonuje się w Wypożyczalni.
 • Karta biblioteczna ubrawnia do korzystania z Wypożyczalni i Czytelni.
 • Opłata za wydanie Karty bibliotecznej wynosi 15 zł, roczna prolongata Karty wynosi 10 zł.
 • Dokumenty potrzebne przy zapisie:

  -  studenci – dowód osobisty, indeks/legitymacja studencka,

  - uczniowie szkół ponadpodstawowych (pełnoletni), słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych – dowód osobisty lub

     legitymacja szkolna,

  - inni - dowód osobisty

 • Zapisując się należy:

  -  zapoznać się z Regulaminem i złożyć pisemne zobowiązanie jego przestrzegania,

  - podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych Biblioteki.

 • Limity wypożyczeń, terminy zwrotu:
 • Wszyscy zapisani Czytelnicy mogą wypożyczyć:
   - ze zbiorów Czytelni 4 książki na okres 14 dni roboczych, 3 płyty CD lub DVD na okres 1 miesiąca.

  Ponadto:
  - nauczyciele - 8 książek na okres 3 miesięcy,
  - nauczyciele studiujący - 10 książek na okres 3 miesięcy,
  - studenci, uczniowie i inni czytelnicy - 4 książki na okres 1 miesiąca.

 • Zamówione zbiory Wypożyczalnia rezerwuje przez 7 dni.
 • Po przekroczeniu terminu zwrotu pozycji naliczana jest kara:
   - za książkę z Wypożyczalni w wysokości 20 gr dziennie,

  - za książkę z Czytelni w wysokości 2 zł dziennie,
  - za płyty CD i DVD - 1 zł dziennie.


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu