Logo biblioteki w Jeleniej Górze

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

Działalność edukacyjna

Biblioteka realizuje zadania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, dotyczące organizowania i prowadzenia wspomagania szkól, placówek oraz bibliotek szkolnych:

- prowadzi doradztwo metodyczne w zakresie organizacji pracy i komputeryzacji bibliotek szkolnych, form i metod pracy bibliotecznej,

- organizuje spotkania metodyczne i konferencje dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych,

- prowadzi szkolenia dla Rad Pedagogicznych w zakresie DSIE

- prowadzi zajęcia czytelnicze dla dzieci młodszych,

- prowadzi zajęcia z edukacji medialnej dla uczniów i studentów

- opracowuje zestawienia tematyczne


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu