Logo biblioteki w Legnicy

Baner Jednostki Oświatowej Samoreządu Województwa Dolnosląskiego

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

O bibliotece

Głównym zadaniem działalności informacyjnej Biblioteki jest zaspokojenie zawodowych i edukacyjnych potrzeb kadry pedagogicznej, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz całego środowiska związanego z oświatą i wychowaniem.
DBP we Wrocławiu Filia w Legnicy służy:
* informacją naukową z pedagogiki i psychologii, pomocną nauczycielom w ich pracy naukowej i badawczej
* informacją o charakterze praktycznym, dotyczącą działalności wychowawczej i dydaktycznej realizowanej w szkołach i innych placówkach oświatowych

Usługi informacyjne prowadzone są w oparciu o:
* katalogi i bazy online
* zasoby Internetu

Celem usług informacyjnych jest umożliwienie szybkiego dostępu do zgromadzonych, opracowanych i uporządkowanych różnorodnych źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej.
Powyższe zadania i cele są realizowane poprzez:
- tworzony warsztat informacyjny
- udzielanie informacji bibliograficznych i rzeczowych
- udzielanie pomocy w dotarciu do poszukiwanych informacji i materiałów
- przygotowywanie informacyjne użytkowników Biblioteki, w szczególności do korzystania z bibliotecznego programu komputerowego Aleph

Podstawą usług biblioteki jest Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej budowany przez sieć dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu