Logo biblioteki w Legnicy

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

Bloggfacebook50 3BIP6

dolnyslask 25lat

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Od roku 2016 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Legnicy rozszerza zakres działań o:

- organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami,
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Proponowane obszary współpracy:
- Popularyzacja edukacji i kultury czytelniczej,
- Popularyzacja edukacji medialnej,
- Popularyzacja edukacji informacyjnej,
- Bezpieczeństwo w sieci,
- Otwarte zasoby edukacyjne

Formy wspomagania:
- Oferta edukacyjna na bieżący rok szkolny - 2023/2024
- Gromadzenie i udostępnianie w palcówkach literatury zgodnie z potrzebami.
- Opracowanie minipakietów tematycznych w oparciu o zasoby dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych.
- Współpraca ze środowiskiem - uczestnictwo w akcjach czytelniczych, współorganizowanie konkursów, wystaw, spotkań.

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe powiatu legnickiego do współpracy.

Przydatne materiały:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Opracowane materiały nt. kierunków realizacji polityki oświatowej państwa - Strona DBP we Wrocławiu

Nowa podstawa programowa