Logo biblioteki w Legnicy

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

Bloggfacebook50 3BIP6

dolnyslask 25lat

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Deklaracja dostępności Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Legnicy

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Legnicy.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • część artykułów zawiera błędy w warstwie tekstowej (brak informacji o rodzaju otwieranych lub pobieranych dokumentów)
 • niektóre funkcjonalności posiadaja drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemozliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Pilińska.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 370 28 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Adres: ul. Stanisława Worcella 25-27
50-448 Wrocław

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 71 377 28 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Filia w Legnicy mieści się w Zamku Piastowskim w Legnicy przy Placu Zamkowym 1 w Legnicy w dwukondygnacyjnym budynku (część E)
i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Legnicy zlokalizowana jest na jednym poziomie - I piętro część E Zamek Piastowski.
Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym (wysoki parter i jedno piętro). Na każdą kondygnację prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze. Korytarze nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Publicznie dostępne miejsca parkingowe (płatne) znajdują się przed bramą główną Zamku Piastowskiego. Są wyznaczone 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku biblioteki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do siedziby DBP we Wrocławiu Filia w Legnicy i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W siedzibie DBP we Wrocławiu Filia w Legnicy nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników Filii. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 76 852 26 26. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.
Z dziedzińca Zamku Piastowskiego, na parterze, przy schodach klatki C, dostępna jest platforma przyschodowa dla osób na wózkach inwalidzkich oraz winda. Możliwe jest skorzystanie z tej drogi przez klientów, po wcześniejszym zawiadomieniu pracowników.

Udogodnienia

 • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy