logo Dolnosląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu udostępnia dane z prowadzonych przez siebie ewidencji, rejestrów, zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

© 2024 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu