logo Dolnosląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

Pragniemy zmienić świat na lepsze poprzez aktywizowanie i wspieranie wolnej myśli pedagogicznej oraz praktyki edukacyjnej. Chcemy współtworzyć przyszłość edukacji, przyszłość całego środowiska związanego z oświatą oraz przyszłość polskiej społeczności edukatorów. Dajemy wsparcie nauczycielom poprzez zapewnienie dostępu do literatury fachowej, organizowanie szkoleń, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów. Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i inspiracji. Pomagamy w przezwyciężeniu wyzwań zawodowych. Swoją działalnością chcemy wspierać prawo do nauki, zmniejszać nierówności w dostępie do informacji, a tym samym przyczyniać się do rozwoju całej społeczności naszego regionu.

Przyświecają nam wartości:

Działanie (działamy dla dobra całej społeczności oświatowej, tworzymy miejsce wielofunkcyjne do nauki, rozwoju zawodowego, wymiany doświadczeń).

Bliskość (jesteśmy na bieżąco z problemami szkół, odpowiadamy na potrzeby całej społeczności szkolnej).

Profesjonalizm  (zapewniamy źródła wiedzy służące budowaniu zasobów ludzkich – nauczycieli, uczniów, rodziców, wysoko wykwalifikowaną kadrę, indywidualne podejście do użytkownika).

© 2024 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu