logo Dolnosląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

Informacja o biuletynie

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce.
Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl, który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

Składniki biuletynu

System BIP został podzielony na 7 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony okna BIP.

Podstawowe informacje

W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z funkcjonowaniem Biblioteki: adresy, telefony oraz wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę działalności Biblioteki.

Struktura organizacyjna

W tym dziale zawarte są informacje dotyczące organów władzy i struktury organizacyjnej Biblioteki: dyrektora, wydziałów i filii.

Jak załatwić sprawy

W tym dziale zamieszczone są informacje na temat sposobu załatwiania spraw w Bibliotece

Dokumenty

Ten dział zawiera listę dokumentów prawnych, które Biblioteka jest zobowiązana publikować.

Inne informacje

W tym dziale znajduje się wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Bibliotece, informacje o wartości mienia, którym dysponuje jednostka oraz oświadczenie majątkowe dyrektora.

Ogłoszenia

W tym dziale znajdują się informacje na temat przetargów oraz ogłoszenia o pracy.

Informacje o biuletynie

Dział ten zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania BIP. W szczególności informacje te obejmują:

  • statystykę odwiedzin strony BIP,
  • dane osób odpowiedzialnych za treści zamieszczane na stronie BIP,
  • instrukcję obsługi BIP.
© 2024 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu