Logo Biblioteki Pedagogicznej w Oławie

Biblioteka Pedagogiczna w Oławie

 facebook50 3 BIP6

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Druki zwarte

Posiadamy zasób książek liczący ok. 31 tys. woluminów.

Gromadzimy:

  • literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii oraz nauk pokrewnych,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
  • literaturę piękną: dzieła klasyki polskiej i światowej,
  • piśmiennictwo bibliotekarskie.


© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu