Logo Biblioteki Pedagogicznej w Oławie Biblioteka Pedagogiczna w Oławie

 facebook50 3BIP6

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Posiadamy zasób książek liczący ok. 31 tys. woluminów.

Gromadzimy:

  • literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii oraz nauk pokrewnych,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
  • literaturę piękną: dzieła klasyki polskiej i światowej,
  • piśmiennictwo bibliotekarskie.