Logo Biblioteki Pedagogicznej w Oławie Biblioteka Pedagogiczna w Oławie

 facebook50 3BIP6

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji metodycznych. Pisemna lub telefoniczna informacja o zbiorach biblioteki oraz o zasobach innych bibliotek posiadających katalogi on-line. Pomoc w zbieraniu bibliografii do prac dyplomowych i seminaryjnych na podany temat. Zbieranie informacji na temat potrzeb czytelniczych. Wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej (lekcje i zajęcia biblioteczne). Udostępnianie materiałów metodycznych przydatnych bibliotekarzom szkolnym w prowadzeniu zajęć. Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych, udostępnianie materiałów repertuarowych oraz przy organizacji wystaw tematycznych w szkołach. Organizacja szkoleń dla bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli (obsługa katalogu elektronicznego w systemie ALEPH 18, Bazy Edukacja, Bazy Dolny Śląsk-edukacja regionalna, katalogu tytułów czasopism). Rezerwacja książek na określony termin, sprowadzanie książek na zamówienie czytelnika z innych bibliotek (wypożyczenia międzybiblioteczne). Organizowanie wykładów, prelekcji oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Przygotowywanie w siedzibie biblioteki wystaw: tematycznych i nowości. Udzielanie pomocy maturzystom przy redagowaniu i sporządzaniu bibliografii załącznikowej oraz udostępnianie materiałów pomocniczych do prezentacji.