Logo Biblioteki Pedagogicznej w Oławie Biblioteka Pedagogiczna w Oławie

 facebook50 3BIP6

logo: WikiEduLinki

 logo WEBowa

 logo: IBUK libra

logo: Polona

Biblioteka Pedagogiczna w Oławie służy środowisku oświatowemu od 1955 r., to  jedyna      w powiecie oławskim, nowoczesna placówka, która oferuje bogaty, naukowy zbiór książek i czasopism oraz dostęp do IBUK libra.

Główne zadanie biblioteki:

Zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i zawodowych nauczycieli, studentów oraz całego środowiska związanego z oświatą i wychowaniem.

Usługi informacyjne:

 •  prowadzone są w oparciu o katalogi i bazy online DSIE oraz zasoby Internetu,
 • udzielanie informacji naukowej z zakresu pedagogiki i psychologii.

Celem usług informacyjnych jest umożliwienie szybkiego dostępu do zgromadzonych, opracowanych i uporządkowanych różnorodnych źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej.

Usługi edukacyjne:

 • szkolenia dla nauczycieli,
 • zajęcia edukacyjne dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i informacyjnej,
 • przygotowanie informacyjne użytkowników biblioteki, w szczególności do korzystania          z bibliotecznego programu komputerowego Aleph.

Ponadto  w Bibliotece Pedagogicznej:

 • liczne nowości wydawnicze i wystawy książkowe,
 • elektroniczna wypożyczalnia (zamawianie zbiorów i kontrola konta),
 • indywidualne konsultacje,
 • Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli-Bibliotekarzy,
 • wypożyczalnia międzybiblioteczna,
 • komputery z dostępem do Internetu,
 • kącik czytelniczy i kącik malucha.

Podstawą usług Biblioteki jest Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej budowany przez sieć dolnośląskich bibliotek pedagogicznych.