logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Projekty aktualne

 

Dolnośląska BIblioteka Pedagogiczna uczestniczy w różnych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską oraz projektach opartych na współpracy środowiskowej.

 Projekty - Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Celem działania jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających. Więcej informacji o założeniach i realizacji na stronie projektu Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość .

 

Projekty - Wojewódzki Projekt Nestor

Celem wojewódzkiego programu „Nestor” jest aktywizacja osób starszych oraz zwiększenie ich roli w życiu społecznym. Ma się to odbywać m.in. poprzez organizację edukacyjnych, inicjowanie działalności artystycznej czy też stworzenie możliwości nabywania nowych umiejętności, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie. Działania Dolnośląskiej Biblioteki w programie Nestor.

 

Projekty - Dolnośląskie Spotkania Regionalistów

Dolnośląskie Spotkania Regionalistów to wieloletnia współpraca Biblioteki z Dolnośląskim Towarzystwem Regionalnym. Wspólnie promujemy wiedzę na temat Dolnego Śląska.

 

Regionalny projekt Kulturalny Dolny Śląsk

Celem warsztatów realizowanych w ramach projektu Kulturalny Dolny Śląsk jest rozwijanie świadomości z zakresu edukacji teatralnej i zasad pracy teatralnej z dziećmi, a w szczególności:

  • nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania metod teatralnych w obszarze pedagogiki;
  • rozwijanie umiejętności dokonywania adaptacji dziecięcego tekstu literackiego na spektakl teatralny oraz wykształcenie odpowiednich postaw w zakresie uczestnictwa w kulturze teatralnej.

  

Projekty - Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu od roku 2007 uczestniczy w tworzeniu zasobów cyfrowych Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Dostęp do zasobów DBP w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej 

 

Projekty zakończone

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Bibliotekiissuu Bibliotekipinterest Biblioteki/

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu