logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Komiks w szkole?

Cele zajęć:
- wykorzystanie TIK do opracowania adaptacji tekstu literackiego,
- uczeń zapoznaje się ze sposobem prowadzenia akcji w komiksie, z jej dynamiką i jej biegiem, a przez narrację, obrazowanie i opis uświadamia sobie związki i podobieństwa ze światem przedstawionym w utworze literackim,
- uczeń poprzez tworzenie komiksu bada język i stylu wypowiedzi (opis, dialog, monolog),
- uczeń przedstawia bieg akcji przez co sprawdza znajomość utworu w czasie i przestrzeni,
- uczeń wzbogaca słownik i rozwija sprawność językowo-stylistyczną poprzez wykorzystanie opcji „Dymki ”- czyli wypowiedzi i myśli bohaterów.

Zakładane kompetencje uczniów:
- potrafi przekształcać fabułę na dialog, 
- definiuje uczucia zgodnie z zasadami tworzenia komiksu.

Formy zajęć:
- słowna- krótkie wprowadzenie
- praktyczna - praca przy komputerach z wybranym darmowym programem 

Adresat zajęć: uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 
Czas trwania: 90 minut
 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu