logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Książka popularnonaukowa źródłem informacji

 • Cele zajęć:
  - zapoznanie uczniów ze sposobami docierania do informacji popularyzującej naukę poprzez książkę popularnonaukową i czasopisma o tematyce popularnonaukowej
  - rozwijanie umiejętności pracy z tekstem popularnonaukowym (upowszechniającym wiedzę)
 • Zakładane kompetencje uczniów:
  - uczeń zna pojęcia: książka popularnonaukowa, czasopismo o tematyce popularnonaukowej, źródło informacji
  - odróżnia beletrystykę od książek popularnonaukowych
  - umie wykorzystywać wszelkiego typu informacje dostarczane przez wydawnictwa popularnonaukowe 
 • Formy zajęć
  - podające i oglądowe: pogadanka, wyjaśnienie, rozmowa kierowana, pokaz multimedialny w PowerPoint
  - praktycznego działania: ćwiczenia praktyczne z tekstem (wyszukiwanie potrzebnych informacji w książkach popularnonaukowych
 • Adresat zajęć: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
 • Czas trwania: 45 minut

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu