logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Co trzeba wiedzieć, żeby wydać gazetkę szkolną?

Żeby wydać gazetę szkolną nie wystarczy talent dziennikarski redaktorów. Trzeba jeszcze treści zaprezentować w atrakcyjny wizualnie sposób i na dodatek zgodnie z zasadami sztuki edytorskiej. Na zajęciach poznamy (przypomnimy) pojęcia związane z łamaniem tekstu: kolumna, szpalta, łam, tytulatura, stopka redakcyjna, czcionka i font. Podczas ćwiczeń praktycznych złożymy czterostronicową gazetkę z ilustracjami włamanymi w tekst.

Cel główny:
– poznanie pojęć związanych z łamaniem tekstu: kolumna, szpalta, łam, tytulatura, stopka redakcyjna, czcionka i font,
– poznanie zasad wykorzystywania różnych fontów w zależności od przeznaczenia publikacji.

Cel operacyjny:
Uczeń po zajęciach powinien:
– odpowiednio do sytuacji dobierać fonty szeryfowe i bezszeryfowe,
– prawidłowo zaprojektować kilkustronicową gazetkę szkolną.

Metody:
Słowna – rozmowa kierowana, pogadanka
Praktyczna – rozpoznawanie krojów liter, praca przy komputerze w grupach dwuosobowych.

Środki dydaktyczne: egzemplarze różnych periodyków, prezentacja multimedialna
Do ćwiczeń – pliki z tekstami i ilustracje

Czas trwania: 90 minut
Wariant na 45 minut – bez ćwiczeń przy komputerze

Zajęcia adresowane są do uczniów VII-VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej

Podstawa programowa (klasa VII-VIII)
1. Informatyka
• IV. 2. Uczeń ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;
• V. 2. Uczeń postępuje etycznie w pracy z informacjami.
2. Język polski
• III. 3. Uczeń tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi;
• III. 4 Uczeń dokonuje selekcji informacji;
• III. 5 Uczeń zna zasady budowania akapitów;
• III. 6 Uczeń rozróżnia i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję.

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu