logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Kto szyje nasze ubrania? - czyli dzieciństwo w krajach Globalnego Południa

Często zmieniająca się i szybko rozpowszechniająca się moda pociąga za sobą dynamiczny rozwój wielkich firm odzieżowych poszukujących tanich metod produkcji. Kupując koszulkę z metką znanej marki może zdarzyć się, że będziemy finansować koncern zmuszający swoich pracowników do pracy ponad siły za bardzo niskie płace lub zatrudniający dzieci.
Edukacja i zabawa to najważniejsze aktywności w trakcie dzieciństwa – każde dziecko powinno mieć do nich prawo. Istnieją jednak wciąż kraje, w których dzieci muszą pracować od najwcześniejszych lat. Czy można to zmienić?

Zakładane kompetencje uczniów:
• zna warunki pracy i życia pracowników fabryk odzieżowych w Bangladeszu,
• potrafi opisać sytuację dziecka mieszkającego w Bangladeszu,
• umie scharakteryzować emocje pracujących dzieci
• umie wskazać organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania rozwoju dzieci,
• potrafi przeanalizować sposoby pomagania dzieciom w trudnej sytuacji życiowej,
• umie porównać przestrzeganie praw dziecka w Polsce ze stanem przestrzegania praw dziecka w innych krajach,

Metody i formy pracy:
Rozmowa kierowana, analiza źródeł (reklamy społecznej, reportażu filmowego, infografiki, zdjęć).

Czas: 45 minut

Zajęcia adresowane do uczniów klas V-VI szkół podstawowych.

Podczas zajęć wykorzystywane są materiały edukacyjne Kulczyk Fundation.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu