Edukacja globalna z Kamishibai

Cykl spotkań w oparciu o lekturę trzech opowieści z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai:

- „Szkoła Czi-Tam” Joanny Mueller z ilustracjami Jagi Słowińskiej (azjatycka opowieść o dostępie do edukacji);
- „Po drugiej stronie gór” Anny Onichimowskiej z ilustracjami Marianny Sztymy (afrykańska opowieść o dostępie do wody);
- „Nowy dom rysia Rudka” Tomasza Trojanowskiego z ilustracjami Agnieszki Antoniewicz (opowieść o lasach i ich wycinaniu z Puszczą Białowieską i Amazońską w tle).

Cele:
- kształtowanie u dzieci etycznych postawy wobec mieszkańców innych części świata;
- zapoznanie dzieci z globalnymi współzależnościami pomiędzy różnymi częściami świata;
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i ekologicznych;
- integracja w grupie.

Uczestnicy: dzieci w wieku od 5 lat do 8 lat (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)

Czas trwania zajęć: 45 min.