logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

b learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci w iext55457709

Jatkowska, Joanna. B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

Przedmiotem naukowych zainteresowań autorki niniejszej książki stał się w ostatnich latach rozwój językowy współczesnego dziecka w kontekście pojawienia się nowych mediów – komputerów, laptopów, tabletów, notebooków, komórek i smartfonów. Postęp technologiczny spowodował powstanie nieznanych do tej pory w edukacji, w tym także w logopedii, zjawisk e-learningu i b-learningu. […]
Koncepcja interaktywnych i multimedialnych lekcji logopedycznych, nazwanych e-logolekcjami, wpisała się w światowe trendy rozwoju edukacji, a przede wszystkim spodobała się dzieciom doskonalącym swoją wymowę oraz ich rodzicom, którzy coraz częściej poszukiwali w Internecie profesjonalnej pomocy logopedycznej.
W polskiej literaturze specjalistycznej „b-learning” to termin nowy. Pochodzi z języka angielskiego – blended learning – co jest tłumaczone na język polski jako nauczanie mieszane, zmiksowane, hybrydowe lub komplementarne.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Kliknij, żeby zamowić

 

Logopedia :karty pracy : eduterapeutica. Ei System, copyright 2019.d761728

Zestaw kart z programu Eduterapeutica Logopedia, tym razem już wydrukowanych, by ułatwić specjaliście pracę poza środowiskiem komputera. Zestaw 600 kart, w którym znajdują się ćwiczenia wspomagające terapię wszystkich zaburzeń mowy, jakie znajdują się w programie multimedialnym, między innym: zaburzeń szeregu ciszącego, szumiącego, syczącego, głoski r oraz mowy bezdźwięcznej. Diagnoza logopedyczna w programie Eduterapeutica Logopedia obejmuje takie obszary jak: artykulacja głosek: szereg szumiący, szereg syczący, szereg ciszący, spółgłoski dwuwargowe, spółgłoski wargowo-zębowe, spółgłoski przedniojęzykowe, spółgłoski środkowo-językowe, spółgłoski półotwarte, spółgłoski tylnojęzykowe, samogłoski ustne, samogłoski nosowe. Artykulacja tekstu. Mowa spontaniczna. Budowa i sprawność narządów mowy.
Zestaw zawiera trzy rodzaje kart: Karty łatwe (poziom A), pośrednie (poziom B) i trudne (poziom C).

Kliknij, żeby zamówić

 

Logopedia międzykulturowa. Red. Ewa Czaplewska. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.YHVT4BML2PUDMPP8E2P4YXDR1474CC4TTP2

Poddany ocenie wydawniczej tom z jednej strony bezapelacyjnie podtrzymuje najwyższy naukowy poziom tomów wcześniejszych, z drugiej – z dużą naukową śmiałością poszerza granice współczesnej logopedii, redefiniując jej przedmiot. Opiniowane opracowanie składa się z trzech wyraźnie zaznaczonych części: język i kultura, rozwój osób dwujęzycznych, różnice kulturowe i językowe a logopedia.

Kliknij, żeby zamówić

 

 

 

 

62abd2bf28f1b4b6fcdac6035c63a0c47da75250

Metody terapii logopedycznej. Red. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.

Recenzowana monografia jest bardzo udaną próbą przedstawienia najistotniejszych kierunków prac nad metodami terapii logopedycznej w ujęciu teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej prowadzonych przez polskich logopedów. Takiej publikacji na polskim rynku wydawniczym jeszcze nie było. Od lat czekali na nią polscy logopedzi. Dzięki redaktorkom tomu, prof. Anecie Domagale i prof. Urszuli Mireckiej, udało się zebrać wybitnych badaczy i praktyków, zajmujących się różnymi aspektami terapii logopedycznej w Polsce, i zachęcić ich do napisania rozdziałów tejże monografii. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że książka „Metody terapii logopedycznej” odegra niezwykle ważną rolę w nauczaniu uniwersyteckim logopedów oraz przyczyni się do wzbogacenia i uporządkowania postępowania logopedycznego na etapie prowadzenia terapii. Jest ona bowiem pod wieloma względami pionierska. Oprócz istotnego znaczenia dydaktycznego należy także podkreślić znaczenie inspirujące tej pracy. Zainteresują się nią z pewnością studenci stacjonarnych kierunków logopedycznych oraz słuchacze logopedycznych studiów podyplomowych (logopedii ogólnej, neurologopedii, oligofrenologopedii, surdologopedii, gerontologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej). Zawiera ona także cenne informacje dla logopedów praktyków. Może być również bardzo przydatna dla wykładowców akademickich reprezentujących logopedię.

Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Milewskiego

Kliknij, żeby zamówić

 

wczesna interwencja logopedyczna kaczorowska bray milewski harmonia 16634

Wczesna interwencja logopedyczna. Red. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

Wczesna interwencja logopedyczna to kolejny tom z serii podręczników akademickich Logopedia XXI Wieku.
W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania problematyką wczesnej interwencji logopedycznej, czego jedną z przyczyn stały się regulacje prawne, stwarzające możliwości zatrudniania logopedów, specjalizujących się w diagnozie i terapii dziecka od okresu noworodkowego. Przygotowana pozycja jest kierowana do osób, które tematyką tą są zainteresowane i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat etiologii zaburzeń rozwojowych, ich charakterystyki oraz przebiegu, a także metod pracy stosowanych w szeroko pojętej terapii tej najmłodszej grupy logopedycznych podopiecznych.

Kliknij, żeby zamówić

 

 scenariusze logopedyczne do pracy z osobami doroslymi terapia sygmatyzmu rotacyzmu i jakania

Wilczyńska, Malwina, Zembrzuska, Joanna. Scenariusze logopedyczne do pracy z osobami dorosłymi :terapia sygmatyzmu, rotacyzmu i jąkania. Poznań : Forum Media Polska, copyright 2018.

 Publikacja zawiera: rozbudowane scenariusze zajęć logopedycznych z zakresu terapii sygmatyzmu, rotacyzmu i jąkania u osób dorosłych wraz z atrakcyjnymi i praktycznymi kartami pracy, które posłużą za gotowy do wykorzystania, praktyczny materiał podczas zajęć; plany pracy terapii sygmatyzmu właściwego szeregu syczącego, rotacyzmu właściwego oraz jąkania, które wskażą etapy oraz cele pracy z pacjentami; wprowadzenia do poszczególnych terapii napisane przez specjalistów - praktyków, a w nich etapy postępowania terapeutycznego i zalecane ćwiczenia; bogaty pakiet pomysłów na ćwiczenia i zadania oraz wskazówki do prowadzenia terapii.
Dzięki publikacji zdobędziesz dostęp do praktycznych rozwiązań, gotowych do wykorzystania podczas terapii osób dorosłych. Wyposażysz się w obszerne scenariusze zajęć z pakietem ćwiczeń, opracowane przez specjalistów aby ułatwić codzienną pracę logopedów. Uatrakcyjnisz zajęcia dzięki rozbudowanym kartom pracy oraz zdobędziesz materiały, które możesz zalecić podopiecznemu do pracy samodzielnej.

Kliknij, żeby zamówić

 

zabawy logopedyczne poskramiacze s w iext53081338

Protasewicz, Ewelina. Poskramiacze S :zabawy logopedyczne. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, [2018].

Aby język był giętki…
Kontynuacja cieszących się popularnością ćwiczeń dla dzieci opracowanych przez logopedę – Ewelinę Protasewicz. W tej edycji w roli głównej głoski CZ i DŻ oraz S. Każda z książek to bogaty zbiór ćwiczeń logopedycznych w formie kolorowanek, wycinanek i kropek do połączenia. Dzięki temu nauka i wykonywanie zadań jest dla dziecka frajdą. Książki te mogą pełnić funkcję wsparcia podczas zajęć logopedycznych lub po nich.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Kliknij, żeby zamówić

 

516452 352x500

Gibiński, Maciej, Bzdyk-Gibińska, Agnieszka. Dokumentowanie terapii logopedycznej. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.

Monografia ta jest pozycją zasługującą na baczną uwagę praktyków i teoretyków logopedii oraz osób związanych zależnościami formalno-administracyjnymi z logopedami:: dyrektorów placówek służby zdrowia i oświaty, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, właścicieli ośrodków służby zdrowia, przedstawicieli organów kontroli nad wymienionymi placówkami. Może być też pomocna w praktyce akademickiej służącej kształceniu logopedów.

Kliknij, żeby zamówić

 

 

zacznij od samogloski samogloska w logopedii artystycznej u iext32180368

Toczyska, Bogumiła. Zacznij od samogłoski :samogłoska w logopedii artystycznej. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.  

Tematyka opracowania dotyczy: kształtowania samogłosek przy miękkim ataku głosu; kreowania rezonatora (rozluźnianie szczękościsku); generowania samogłoski nosowej, wokalicznej; problematyki akcentu wyrazowego, głównie proparoksytonicznego. Ćwiczenia zostały wzbogacone licznymi fragmentami i wyimkami głównie z literatury: wierszy i prozy, a także publicystyki.

Kliknij, żeby zamówić

 

 

 

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu