logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Zagrożenia okresu dorastania

zagrozeniaokresudorastania

Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR Informacje na temat konsultacji specjalistów, pomocy psychologicznej, noclegów, rehabilitacji dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków.

Portal Narkomania Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym, poradnia online, przepisy prawne.

Rodzice i profesjonaliści Informacje dla rodziców dotyczące tego, jak pomóc dziecku oraz jak je chronić przed zagrożeniami podczas korzystania z nowych technologii.

Stowarzyszenie Bliżej Dziecka Poradnik dla rodzica jak pomóc dziecku, które stało się ofiarą przemocy.

Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy Na stronie adresy wrocławskich instytucji zajmujących problemami uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard), punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonej przemocą, informacje na temat cyberprzemocy, poradnik "Wychowuje sercem i rozumiem - bez agresji" w postaci internetowego FAQ, czyli najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących wychowania dzieci.

 

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu