logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Abonament do edukacyjnych serwisów internetowych

Biblioteka wykupiła abonament do serwisów internetowych, które można przeglądać na komputerach w czytelni.

 • Biblioteka w Szkole. W portalu: baza 5 tysięcy artykułów z 32 lat, szkolenia, narzędzia i porady prawne, archiwum wszystkich numerów.
 • Biologia w Szkole - czasopismo skierowane do nauczycieli biologii. Zawiera profesjonalne informacje i nowości z zakresu nauk przyrodniczych oraz sprawdzone rozwiązania i narzędzia podnoszące efektywność nauczania.
 • Głos Pedagogiczny - czasopismo skierowane do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli-wychowawców. Zawiera propozycje i przykłady sprawdzonych metod pracy w zakresie diagnozowania uczniów oraz działań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Czasopismo Matematyka wspiera nauczycieli matematyki na wszystkich etapach nauczania szkolnego, dostarczając szeroką wiedzę metodyczną i praktyczną. W czasopiśmie znajdziesz podpowiedzi, jak przeprowadzić ciekawe zajęcia oraz jak angażować uczniów i podnosić ich aktywność.
 • Polonistyka już od 70 lat jest czasopismem dla nauczyciela polonisty, który w swojej pracy dąży do poszerzania zakresu kompetencji w obszarach: językowym, literackim i metodycznym, stawiając przy tym na efektywny dialog ze współczesnym uczniem. Wydania tematyczne dwumiesięcznika dedykowane są aktywnym pedagogom, którzy pragną skutecznie realizować podstawę programową poprzez zindywidualizowaną pracę z uczniem, alternatywne formy nauczania, z zastosowaniem nowych technologii w procesie edukacji.
 • Psychologia w Praktyce. Pierwsze na rynku zawodowe czasopismo psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych zdecydowanie odpowiada na pytanie: jak skutecznie służyć pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną na miarę uwarunkowań XXI wieku. Każdy numer czasopisma jest tematyczny. Budujemy bazę wiedzy w oparciu o przypadki analizowane krok po kroku, przybliżając czytelnikom nowatorskie rozwiązania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i inne.
 • Świetlica w Szkole to baza prawie 2 tys. materiałów ze wszystkich numerów czasopisma z 15 lat, plany pracy, scenariusze zajęć, propozycje gier i zabaw, projektów plastycznych, porady prawne i metodyczne.
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne - przewodnik po najpopularniejszych dyscyplinach sportu. W każdym numerze zamieszczamy scenariusze i osnowy, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach. Głównym przesłaniem czasopisma jest przygotowanie ciekawych zajęć, zwiększenie aktywności oraz wyników sportowych dzieci i młodzieży.
 • Wychowanie w Przedszkolu. Miesięcznik redagowany przez najlepszych ekspertów, zawierający materiały dydaktyczne dostosowane do pracy z dziećmi w przedszkolu, takie jak: atrakcyjne scenariusze zajęć, wiersze i piosenki, karty pracy, prezentujący nowe spojrzenie na systemy i metody wychowawcze oraz praktyczne wskazówki w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu.
 • Czasopismo Życie Szkoły to jedyny na rynku magazyn dedykowany nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Zawiera praktyczne artykuły z najbardziej aktualnymi treściami, tworzonymi zgodnie z nową podstawą programową, a także scenariusze wspierające codzienną pracę nauczycieli w klasach I-III. Czasopismo podnosi i doskonali umiejętności zawodowe nauczycieli oraz poszerza wiedzę w zakresie prowadzenia zajęć zintegrowanych. W publikowanych materiałach promujemy nowoczesne metody nauczania i pokazujemy, w jaki sposób można wykorzystać je na zajęciach. Przedstawiamy pomysły na ciekawe zajęcia oraz scenariusze z gotowymi do wykorzystania na lekcjach kartami pracy.
 • Uczeń niepełnosprawny. W ramach dostępu m.in. Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - Wskazówki do pracy, scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia usprawniające procesy motoryczno-poznawcze. Publikacja aktualizowana co 1,5 miesiąca.
 • Nadzór pedagogiczny. Pierwszy w kraju serwis dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z gotową do wykorzystania, aktualizowaną dokumentacją oraz możliwością uzyskania porad prawnych ekspertów.

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu