logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Do góry

Raporty z 2023r.

Badanie PIRLS – Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (Progress in International Reading Literacy Study) jest jednym z trzech największych porównawczych badań edukacyjnych na świecie: (…) PIRLS bada poziom umiejętności czytania, a także szereg czynników związanych z kształtowaniem tej umiejętności oraz funkcjonowaniem ucznia w środowisku domowym i szkolnym. (…) PIRLS jest badaniem cyklicznym, prowadzonym co pięć lat od 2001 roku. Po raz pierwszy w historii – ze względu na wybuch pandemii COVID-19 – jego realizacja była szczególnie utrudniona we wszystkich krajach na świecie. Pomimo utrudnień realizacyjnych udało się zebrać wysokiej jakości dane zarówno w Polsce, jak i w pozostałych 56 krajach. Opis zaczerpnięty z: https://pirls.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2023/05/PIRLS_2021_Wyniki-miedzynarodowego-badania-osiagniec-czwartoklasistow-w-czytaniu.pdf
W raporcie opisane zostały wyniki badania pilotażowego, które miało na celu sprawdzenie przebiegu programu Laboratoria Przyszłości prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech na terenie Polski. Badanie zrealizowane zostało przez Fundację EdTech Poland. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 103 szkół. Opis zaczerpnięty z: https://edtechpoland.pl/wp-content/uploads/2023/01/Laboratoria-Przyszlosci-z-perspektywy-szkoly.pdf.
Badanie przeprowadziła firma Librus we współpracy z dr. Mateuszem Paligą z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w w lutym i marcu 2023 r. na grupie 7100 nauczycielek i nauczycieli.
Ogólnopolskie Badanie Higieny Cyfrowej 2022 było elementem projektu badawczo-edukacyjnego „Higiena Cyfrowa Osób Dorosłych”, realizowanego przez Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa i Fundację Orange w latach 2022–2023. Celem projektu było dostarczenie brakującej wiedzy na temat higieny cyfrowej osób dorosłych oraz dotarcie do tej grupy z działaniami edukacyjnymi na temat chroniących zdrowie zachowań związanych z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Opis zaczerpnięty z treści raportu: https://cyfroweobywatelstwo.pl/wp-content/uploads/2023/03/Ogolnopolskie-Badanie-Higieny-Cyfrowej-2022_Raport.pdf.
„Badanie ilościowe zostało zrealizowane na ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie dorosłych Polaków. Spośród 1483 osób, które wzięły udział w badaniu, ankietę ukończyło 1281 osób. (…) W badaniu wzięło udział 892 rodziców, którzy stanowili 70% badanej próby. (…) Na podstawie odpowiedzi na pytanie o częstotliwość stosowania przez rodziców 13 różnych metod wychowawczych, utworzono 13 zmiennych, które pogrupowano w trzy kategorie: • zakazy i ograniczenia (zakaz korzystania ze sprzętu, zakaz spotykania się, odosobnienie dziecka, aby się uspokoiło), • karcenie słowne (krzyk, krytykowanie, grożenie, wyzywanie), • kary fizyczne (karcenie klapsem, bicie ręką, bicie pasem, ciągnięcie za włosy lub ucho, szczypanie, uderzenie w twarz).” Opis zaczerpnięty z: https://fdds.pl/_Resources/Persistent/a/7/5/8/a758b76965a114d233d30bbdb81f58845242d7a6/Postawy%20i%20stosowanie%20kar%20-%20raport.pdf
Raport przedstawia wybrane aspekty systemu oświaty w 12 miastach zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, tj. Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W badaniu uwzględniono m.in. odejścia nauczycieli z zawodu, coraz mniej absolwentów kierunków pedagogicznych, braki w kadrze nauczycielskiej oraz wojnę na Ukrainie.
Badania przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola objęła sytuację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Zainteresowania badawcze dotyczyły warunków odpowiadających specjalnym potrzebom.
 
 
Powered by Phoca Download

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu