logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Do góry

Raporty z 2022r.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła badania obejmujące okres od 2017 r. do 2022 r. w obszarze bezpieczeństwa (też cyberzagrożenia), dobrostanu (ubóstwo), zdrowia (fizycznego i psychicznego) dzieci i młodzieży zdrowych oraz z niepełnosprawnościami, przemocy wobec dzieci, a także zachowań ryzykownych oraz seksualnych młodzieży. Raport zawiera również analizę edukacji w szkołach i domach w czasie pandemii oraz w systemie prawnym („Niebieska Karta”, możliwość wysłuchania w procesie sądowym). Trzecią edycję uzupełniono o rozdział poświęcony dzieciom i młodzieży Ukraińskim z doświadczeniem migracji.
NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, przeprowadził ogólnopolskie badanie wśród młodzieży w wieku 12-16 lat. Ponad 4800 nastolatków odpowiadało na pytania ankietowe dotyczące dostępności treści pornograficznych, częstotliwości oglądanych treści, czy kontrolę rodzicielską. Badanie przeprowadzono na przełomie września i października 2021 r. Raport dostępny także na: https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/5077,Raport-Nastolatki-wobec-pornografii-cyfrowej.html
„Niniejsza publikacja powstała w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska - edycja 2021/2022 i jest efektem monitoringu obywatelskiego, który przeprowadzono w okresie od marca 2022 r. do sierpnia 2022 r. i który dotyczył przestrzegania praw człowieka, praw dzieci i praw uczniowskich oraz zasady legalizmu w szkołach w odniesieniu do zapisów szkolnych statutów w Dąbrowie Górniczej (41 przeanalizowanych statutów) oraz w wybranych szkołach z innych miast (Bielsko Biała - 6, Sosnowiec - 2, Będzin - 1, Toruń - 1, Warszawa - 1, Jaworzno - 1, Chruszczobród - 1, Szczecin -1).” Opis zaczerpnięty z treści raportu dostępnego na: https://szkolajestnasza.pl/2022/09/16/raport-z-monitoringu-praw-uczniowskich-w-odniesieniu-do-zapisow-statutow-szkolnych-w-szkolach-dla-dzieci-i-mlodziezy/
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła badanie, które sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości od Ministerstwa Sprawiedliwości. Ankiety przeprowadzono w kwietniu 2022 r. wśród 1234 ojców dzieci do 18 r.ż., zaś wywiady grupowe w maju 2022 r.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przeprowadziła badanie w 2020 r. wśród rodziców i dzieci do 6 lat dotyczące korzystania z urządzeń mobilnych. Wyniki oparto na podstawie ankiet wśród 2000 rodziców oraz wywiadów grupowych rodziców dzieci 5-6 lat i wywiadów wśród dzieci w wieku 5-6 lat.
„W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, niestety 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 widzimy 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży.” Dane pochodzą z Komendy Głównej Policji. Opis znajduje się na: https://zwjr.pl/artykuly/raport-dotyczacy-zachowan-samobojczych-mlodziezy
Celem badania było zbadanie poczucia szczęścia i bezpieczeństwa wśród młodzieży w wieku 12-17 lat oraz posiadania wsparcia społecznego (przynajmniej jednej osoby w swoim otoczeniu, do której można się zwrócić w trudnej sytuacji), a także zbadanie poziomu znajomości telefonów zaufania wśród młodzieży w wieku 12-17 lat i zależności tej znajomości z poczuciem szczęścia, bezpieczeństwa oraz wsparciem społecznym. Badanie przeprowadzone we współpracy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z ABR SESTA i SYNO POLAND. Opis zaczerpnięty z: https://fdds.pl/co-robimy/raporty-z-badan/2022/znajomosc-telefonow-zaufania-wsrod-mlodziezy-wyniki-badania.html
Raport zawiera wyniki badań przeprowadzone na ponad 5000 uczniów w wieku 11-19 lat. Zawiera ponadto rekomendacje dotyczące profilaktyki oraz pomocy w zakresie zdrowia psychicznego polskiej młodzieży.
„Raport oparty jest na ponad 100 wywiadach prowadzonych w sześciu szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, goszczących uczniów – uchodźców z Ukrainy. W wywiadach brali udział ukraińscy i polscy uczniowie oraz ich rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, szkolni pedagodzy i psychologowie, asystenci międzykulturowi, personel techniczny, przedstawiciele otoczenia szkoły. Badania terenowe zrealizowaliśmy w maju i czerwcu 2022.” Opis zaczerpnięto z opisu: https://ceo.org.pl/raport-jakie-sa-potrzeby-i-wyzwania-szkol-zwiazane-z-naplywem-uczniow-z-ukrainy/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterCEO20220913
Badanie prowadzone było w ramach projektu wyszehradzkiego „Edukacja Humanistyczna V4 dla Klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy z EUROPE DIRECT Śląskie. Cytat zaczerpnięty z https://www.prosilesia.pl/resources/upload/PDF/Uczniowie%20wobiec%20zmian%20klimatu.pdf?_t=1641542636
 
 
Powered by Phoca Download

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu