logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Do góry

Raporty z 2021r.

Raport „Moje samopoczucie w e-szkole” jest kolejnym głosem w dyskusji na temat skutków e-edukacji. Przeprowadzone badania są częścią szerszego projektu badawczego „Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych” realizowanego przez zespół badawczy z Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS. Celem badań było poznanie subiektywnego samopoczucia ucznia w e-szkole.
Raport oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie 04. 2020 - 01. 2021 roku
Celem przeprowadzonych badań była analiza i diagnoza nauczania zdalnego oraz zmian, które dokonały się w jego organizacji i przebiegu w okresie od czerwca 2020 do marca 2021 roku. (opis zaczerpnięty ze wstępu publikacji)
W tym raporcie opisano najważniejsze wyzwania, z jakimi system edukacji mierzył się w okresie pierwszych 12 miesięcy epidemii, oraz działania, jakie podejmowali różni jego uczestnicy, aby dostarczyć uczniom adekwatny poziom opieki i wiedzy. Wskazano też systemowe problemy, obecne na różnych szczeblach edukacji od lat, których skala i znaczenie wzrosły w ostatnim roku. (opis zaczerpnięty ze wstępu publikacji)
Raport sporządzono na podstawie informacji udostępnionych EMCDDA w raportach rocznych przez państwa członkowskie UE, Turcję oraz Norwegię. Jego celem jest ogólne omówienie i podsumowanie sytuacji narkotykowej w Europie do końca 2020 roku (opis zaczerpnięty ze wstępu publikacji)
Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021 to badanie, które służy debacie i spojrzeniu na nauczycieli z troską i zainteresowaniem, a finalnie – do systemowych zmian na lepsze. W dokumencie odpowiadamy na pytania o rolę i status nauczycielek i nauczycieli oczami ich samych, ale także oczami dyrektorów, uczniów i ich rodziców. Naszym celem była próba rozpoznania, jaki status ma obecnie nauczyciel. [Opis ze strony www.fundacja orange.pl]
Wyniki badania przeprowadzonego wśród nauczycieli i uczniów w pierwszych dniach po powrocie do szkoły (druga połowa maja 2021 roku). Raport jest kolejnym z działań podejmowanych przez fundację w odpowiedzi na kryzys edukacji spowodowany pandemią koronawirusa i stanowi wkład w dyskusję o przyszłości polskiej szkoły. [opis zaczerpnięty ze strony: www.ceo.org.pl]
Najnowsza edycja publikacji Instruction time informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym 2020/21 na nauczanie poszczególnych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach. W publikacji uwzględniono wpływ pandemii na wymiar nauczania w poszczególnych krajach.
Publikacja jest podsumowaniem działań podejmowanych przez resort edukacji i nauki w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. W materiale zebrano działania w okresie od lipca 2020 roku do stycznia 2021 roku.
W związku z lockdownem, firmy, szkoły i inne organizacje na całym świecie musiały pilnie zaimplementować nowy model komunikacji w 100% online. Dlatego też postanowiliśmy stworzyć nasz nowy raport w zupełnie innej odsłonie. Zmieniliśmy jego nazwę na State of Online Events 2021 i przyjrzeliśmy się cyfrowym spotkaniom wszelkich rodzajów i rozmiarów. [Raport ClickMeeting. Fragment wstępu].
 
 
Powered by Phoca Download

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu