logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Do góry

Raporty z 2020r.

Badania edukacji zdalnej przeprowadzone w 2020 roku miały na celu diagnozę sytuacji, w której znalazły się szkoły w wyniku pandemii. Jak nauczycielki i nauczyciele radzą sobie w pracy na odległość, ich doświadczenia, odczucia, problemy. Jakie narzędzia, metody i rodzaje wsparcia okazały się skuteczne w nowej rzeczywistości szkolnej oraz czego zabrakło.
Badania edukacji zdalnej przeprowadzone w 2020 roku miały na celu diagnozę sytuacji, w której znalazły się szkoły w wyniku pandemii. Jak nauczycielki i nauczyciele radzą sobie w pracy na odległość, ich doświadczenia, odczucia, problemy. Jakie narzędzia, metody i rodzaje wsparcia okazały się skuteczne w nowej rzeczywistości szkolnej oraz czego zabrakło.
W publikacji prezentowane są wyniki badania "Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego", które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.
Jakiej technologii potrzebujemy w 2021?. Raport końcowy SpołTech. "Gdy na początku 2020 r. rozpoczęliśmy prace nad tym raportem, postawiliśmy sobie za cel stworzenie mapy, która pokaże najważniejsze punkty styku ludzi i technologii. Chcieliśmy przedstawić społeczno-technologiczny krajobraz, który kształtuje życie nas wszystkich"
Na podstawie wyników przeprowadzonego przez kuratorów oświaty w roku szkolnym 2018/2019 monitorowania w zakresie kształcenia
Podsumowaniem wyników drugiego badania ankietowanego Librus – Wspieramy Oświatę, kwiecień 2020
Praca zbiorowa pod red. Michała Sitka i Elżbiety Barbary Ostrowskiej, jest polskim raportem z badania PISA 2018 – największego międzynarodowego badania umiejętności uczniów na świecie, zawierającym pogłębioną analizę danych uzyskanych w badaniu
Raport przestawia wyniki badania PISA 2018 w części dotyczącej umiejętności finansowych młodzieży w Polsce Spośród 20 krajów, które wzięły udział w dodatkowej części badania PISA 2018 poświęconej umiejętnościom finansowym, średni wynik polskich piętnastolatków był jednym z najwyższych na świecie. Lepsi okazali się jedynie uczniowie z Kanady, Finlandii i Estonii
 
 
Powered by Phoca Download

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu