logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Do góry

Raporty z 2018r.

Publikacja ta jest elementem realizacji Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Biurem Regionalnym WHO dla Europy na lata 2016 -2017 / (Biennial Collaborative Agreement between the Minister of Health of Poland and the Regional Office for Europe of the World Health Organization 2016 -2017). Badanie studentów w wieku 18-25 lat z 5 uczelni wyższych w Polsce, próba N=1722. Badanie zrealizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
W ostatnich latach w Polsce odsetek użytkowników internetu, stanowiący około dwóch trzecich ogółu dorosłych, nie zmieniał się znacząco. Czynnikiem, który w największym stopniu decyduje o pozostawaniu offline, jest przede wszystkim starszy wiek (trzy czwarte badanych mających 65 lat i więcej nie korzysta z internetu), a w dalszej kolejności niski poziom wykształcenia. Ludzie młodzi niemal powszechnie są w sieci. Wiek nie determinuje wyłącznie obecności sieci, ale w dużym stopniu określa również sposób korzystania z internetu. Młodsi użytkownicy, zwłaszcza najmłodsi, spędzają w internecie więcej czasu niż starsi, co więcej - znaczna ich część jest połączona z siecią cały czas. Na ogół też są oni bardziej aktywni od starszych internautów w wykorzystywaniu dostępnych w sieci usług i funkcji.
W porównaniu z wynikami sprzed trzech lat można zauważyć, że obecnie autyzm częściej kojarzony jest z takimi cechami typowymi dla tego zaburzenia jak: trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami i rozpoznawaniu emocji, unikanie kontaktów z ludźmi, nietypowe powtarzalne zachowania, niechęć do zmian, a także nieco częściej - trudności w komunikacji. Również częściej niż trzy lata temu ankietowani wiążą z autyzmem ponadprzeciętne, wybitne zdolności, rzadziej natomiast niepełnosprawność intelektualną i agresywne zachowania. Wyniki badania pokazują, że autyzm bywa kojarzony z ponadprzeciętnymi zdolnościami i umiejętnościami. Mniej więcej połowa respondentów, którzy słyszeli o autyzmie, uważa, że wielu wybitnych ludzi miało autyzm, a przeciwnego zdania jest zaledwie co dziesiąty. Znaczna część badanych nie ma zdania na ten temat (41%).
Co najmniej jedną książkę w ciągu roku przeczytało 38% Polaków - dowiadujemy się z najnowszych badań Biblioteki Narodowej. Wybrane dane podane zostały już w marcu, teraz zaprezentowano pełen raport.Po wyraźnych spadkach przypadających na okres 2004–2008 poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się na poziomie nieco poniżej 40%. Podobnie stabilna jest liczba tzw. czytelników intensywnych, czyli osób deklarujących czytanie 7 i więcej książek rocznie: w ostatnim pomiarze było ich 9%. Szczegółowej analizie poddano w tym roku nauczycieli-polonistów ze szkół ponadgimnazjalnych. Badacze uznali, że ta grupa społeczna ma szczególnie duży wpływ na czytelnictwo Polaków, postanowili więc przyjrzeć się ich nawykom i preferencjom związanym z książką. Badanie wykazało, że poloniści czytają zdecydowanie więcej i chętniej niż ogół badanych (co nie zaskakuje).
Od kilku ostatnich lat obserwujemy wzrost znaczenia stosowania standardów dostępności. Wyraźnie widać, że projektowanie usług, urządzeń, aplikacji, stron www dostępnych dla możliwie wszystkich użytkowników to obecny trend. Sprzyja mu nie tylko rosnąca świadomość potrzeb klientów/obywateli, prawo zmierzające do uregulowania kwestii związanych z dostępnością, ale również rachunek biznesowy. Dostępny cyfrowy świat to dotarcie do większej ilości użytkowników, zwiększenie sprzedaży oraz większa skuteczność administracji publicznej. To także dostępność do rynku pracy, opieki zdrowotnej, kultury i rozrywki, transportu, mediów i wielu innych obszarów życia.
Eurydice opublikowała nowy raport dotyczący różnych aspektów zawodu nauczyciela w Europie Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w systemach edukacji. Raport Eurydice nawiązuje do wzrastającego w ostatnim czasie zainteresowania ich sytuacją zawodową – informuje jakie kwalifikacje są wymagane do pracy w zawodzie, jakiego wsparcia mogą oczekiwać nauczyciele podczas wykonywania swoich obowiązków, a także jakie mają perspektywy awansu i doskonalenia zawodowego. Opracowanie przedstawia również najważniejsze wyzwania dla systemów edukacji związane z niedoborem lub nadmierną podażą kandydatów do zawodu.
Zjawisko nielicencjonowanego rozpowszechniania i konsumpcji treści przez Internet przybiera w ostatnich latach na sile, będąc wynikiem starcia interesów właścicieli treści i ich dystrybutorów, użytkowników Internetu oraz całego szeregu legalnych i nielegalnych podmiotów, które czerpią zyski z masowych naruszeń prawa autorskiego. Raport Deloitte stanowi kompendium wiedzy o piractwie internetowym na wybranych rynkach w Polsce od strony popytu, zasięgu i wyrządzanych szkód.
 
 
Powered by Phoca Download

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu