logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Do góry

Raporty z 2017r.

Część raportu GUS dotycząca edukacji w Polsce (rozdział 3). Publikację przygotował zespół pracowników Ośrodka Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
Wszystkie informacje zawarte w publikacji prezentowane są według stanu organizacyjnego ustroju szkolnego regulowanego przez przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943,z późn. zm.) oraz zasad wdrażania nowego systemu edukacji, które reguluje ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999, Nr 12, poz. 96 z późn. zm.). Prezentowane dane o szkołach, z wyjątkiem liczb dotyczących absolwentów, podane są według stanu na dzień 30 września 2016 r. Dane o absolwentach dotyczą roku szkolnego 2015/2016. Liczbę absolwentów eksternów dołącza się do liczby absolwentów w szkołach dla dorosłych i policealnych.
Polscy czwartoklasiści są w czołówce światowej pod względem osiągnięć w czytaniu. Zdobyli 565 punktów i zajęli szóste miejsce wśród 50 krajów. Ponieważ siedem krajów (z europejskich: Irlandia, Irlandia Północna, Finlandia i Norwegia) ma wynik statystycznie nieodróżnialny od polskiego, można powiedzieć, że Polskę istotnie wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Polscy czwartoklasiści radzą sobie równie dobrze z tekstami literackimi i użytkowymi. Polscy czwartoklasiści lepiej radzą sobie z interpretowaniem i ocenianiem tekstu niż z wyszukiwaniem informacji i bezpośrednim wnioskowaniem. W Polsce dziewczynki czytają lepiej niż chłopcy. Próg między klasą trzecią i czwartą motywuje uczniów do zdobywania wiedzy. Dzieci, które w 2012 r. poszły do szkoły jako sześciolatki, mają w klasie czwartej podobne osiągnięcia w czytaniu jak dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku siedmiu lat.
Z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w 2017 roku wynika, że ponad połowa Polaków akceptuje kary cielesne, uznając, że są takie sytuacje, w których trzeba dziecko uderzyć. Przemoc częściej stosują rodzice, którzy nie zdają sobie sprawy, że bicie jest niezgodne z prawem, sami doświadczali przemocy w dzieciństwie, są nisko wykształceni, pochodzą z małych miejscowości oraz starsi wiekiem.
Celem badań była analiza aktywności nastolatków w Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urządzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc.
Raport zbiorczy z przebiegu debat „gwiaździstych” powstał z inicjatywy Ruchu Społecznego Obywatele dla Edukacji i przy współpracy Fundacji Edutank oraz pięciu polskich uczelni wyższych: Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Nauk Społecznych, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce stworzyła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Problem krzywdzenia dzieci oraz obszary zagrożeń bezpieczeństwa i rozwoju dzieci są charakteryzowane w raporcie z wykorzystaniem dwóch kategorii danych: danych statystycznych i danych badawczych. Na bazie diagnozy zagrożeń dzieciństwa opisywanych w raporcie zostały sformułowane rekomendacje adresowane do polskiego rządu i instytucji odpowiedzialnych za ochronę dzieci przed krzywdzeniem.

Specyfika gmin wiejskich wynika przede wszystkim z tego, że zadania oświatowe wykonywane są bardzo często przez jedną osobę, na której spoczywają także obowiązki związane ze sportem, kulturą, turystyką lub opieką społeczną. Problem pojawia się w sytuacji zatrudnienia nowego pracownika. Taki pracownik często szuka pomocy w innych wydziałach oświaty i swoją wiedzę musi uzupełniać samodzielnie. Zatem to właśnie pracownicy małych gmin wiejskich powinni zostać w sposób priorytetowy objęci wsparciem szkoleniowym.

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie to typy samorządów, w których krzyżuje się wiele cech gmin typowo wiejskich oraz miast nieposiadających praw powiatu. Z jednej strony jest to zatem mniejszy poziom sformalizowania relacji, przez co duże znaczenie ma bezpośredni i osobisty kontakt. W związku z tym dużą wagę przykłada się do rozwoju kompetencji społecznych. Pracownicy urzędów dużą wagę przykładają do możliwości budowania kontaktów z osobami pracującymi w innych urzędach na terenie kraju. Chętnie wymieniają się informacjami i dobrymi praktykami pomiędzy sobą. Opisana wymiana doświadczeń odbywa się głównie pomiędzy pracownikami operacyjnymi, rzadziej w przypadku kadry kierowniczej. Z drugiej strony jednak sytuacja gmin, na terenie których znajdują się miasta także uwidacznia pewne cechy i zjawiska właściwe miastom na prawach powiatu.

Funkcjonowanie wojewódzkich wydziałów oświaty, zarówno ze względu na charakter wykonywanych działań, jak i strukturę urzędu marszałkowskiego, znacząco różni się od funkcjonowania pozostałych samorządów. Zadania, jakie leżą w obowiązkach pracowników, mają przede wszystkim szerszy charakter aniżeli te wykonywane w innych JST. Dodatkowo duża liczba zatrudnianych pracowników w urzędach marszałkowskich wymusza na kadrze kierowniczej wprowadzanie zdecydowanie bardziej ustrukturyzowanego sposobu zarządzania zasobami ludzkimi, zbliżonego do tych funkcjonujących w dużych firmach. Taki sposób działania dotyczy również procesu rekrutacyjnego, oceny pracowników, systemu zarządzania szkoleniami - w tym typie samorządów przybiera on najbardziej sformalizowaną i rozwiniętą formę. Przejrzysty podział obowiązków pozwala też określić profile kompetencyjne dla osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Dany pracownik nie musi zatem posiadać wsz

 
 
Powered by Phoca Download

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu