logo: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Baner Jednostki Oświatowej Samorządu Województwa Dolnosląskiego

 

                logo: WikiEduLinki

 

                logo WEBowa

 

                logo: IBUK libra

 

               logo: Polona

Do góry

Raporty z 2015 r.

Badanie Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych dotyczy pierwszego etapu doradztwa zawodowego; analizuje rolę doradztwa zawodowego na poziomie szkoły gimnazjalnej w przejściu z III na IV etap edukacji. Badanie to wzbogaca wiedzę dotyczącą barier wizerunkowych, które blokują gotowość do korzystania z usług doradczych. Wyniki stanowią pogłębione ujęcie zagadnienia doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie szkól gimnazjalnych, ponieważ prezentują perspektywę i potrzeby wszystkich osób zaangażowanych w proces decyzyjny młodego człowieka, czyli uczniów i ich rodziców, doradców zawodowych oraz nauczycieli. Badanie ma charakter jakościowy. W ramach projektu zrealizowano wywiady grupowe i indywidualne z uczniami II i III klas gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych; z rodzicami uczniów klas III gimnazjów i I klas szkół ponadgimnazjalnych; z nauczycielami przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjach; z doradcami zawodowymi pracu
 
 
Powered by Phoca Download

Facebook BibliotekiTwitter Bibliotekiinstagram BibliotekiOdnośnik do Anchor. Podcasty z recenzjami książekyoutube Biblioteki

Współpracujemy:           

 

 

                 logo: Academica   logo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  logo: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa  logo: Instyt Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  logo: Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne   logo: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży   Odnośnik do Nukat

 

 

 

© 2018 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu